• Çevre İzin Lisans
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğince  
  1. a) Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler
  2. b) Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler
olarak  ayrılmış olan tesisler için en güncel teknolojiler kullanılarak ,sırasıyla;
  • İl müdürlüğü uygunluk yazısı,
  • Geçici Faaliyet Belgesi,
  • Valilik Tespit Raporu,
  • Çevre İzin- Lisans Belgesi
Alma yükümlülükleri yerine getirilmektedir.